Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Voľné pracovné miesta na ZŠ Jána Amosa Komenského

Publikované: 10. 05. 2017 09:00

Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca prijme do zamestnania v školskom roku 2017/18:

  • učiteľa 1. stupňa ZŠ
  • učiteľa 2. stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetov matematika – informatická výchova
  • učiteľa 2. stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetu anglický jazyk – na zástup materskej dovolenky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o peda-gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vy-hlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov

Požadované doklady zasielajte do 30. 5. 2017 na e-mail: riaditel@zskomcadca.sk alebo na adresu ZŠ J. A. Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca.

Informácie na č. t.: 041 4335715

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk