Presunúť na hlavný obsah

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Voľby do NR SR 2023

V zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo  dňa 8. júna 2023 o  vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uverejneného v  Zbierke zákonov pod č. 204/2023 a  v  nadväznosti na § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určujeme v meste Čadca pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 - 17 volebných okrskov.

Sídla volebných miestností v jednotlivých okrskoch sú nasledovné:

 • Okrsok č. 1: Základná škola Horelica Horelica, U Klimka 429
 • Okrsok č. 2: Základná škola Podzávoz Čadečka, U Tomali 2739
 • Okrsok č. 3: Základná škola Podzávoz Čadečka, U Tomali 273
 • Okrsok č. 4: Základná škola Milošová Milošová, U Prívary 477
 • Okrsok č. 5: Dom kultúry Matičné námestie 1434/11
 • Okrsok č. 6: Dom kultúry Matičné námestie 1434/11
 • Okrsok č. 7: Dom kultúry Matičné námestie 1434/11
 • Okrsok č. 8: Základná škola M. R. Štefánika M. R. Štefánika 2007/14
 • Okrsok č. 9: Základná škola M. R. Štefánika M. R. Štefánika 2007/14
 • Okrsok č.10: Základná škola M. R. Štefánika M. R. Štefánika 2007/14
 • Okrsok č.11: Základná škola Komenského Komenského 752/20
 • Okrsok č.12: Základná škola Komenského Komenského 752/20
 • Okrsok č. 13: Základná škola Komenského Komenského 752/20
 • Okrsok č. 14: Základná škola Komenského Komenského 752/20
 • Okrsok č. 15: Základná škola Komenského Komenského 752/20
 • Okrsok č. 16: Základná škola Rázusova Rázusova 2260/29
 • Okrsok č. 17: Základná škola Rázusova Rázusova 2260/29