Presunúť na hlavný obsah

Vybavovanie sťažností

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnostá v podmienkach Mesta Čadca, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci