Presunúť na hlavný obsah

Úspechy projektu v Ugande 

Vzdelávanie a voľný čas

V mesiaci február sme Vás požiadali o finančný príspevok pre školu v Ugande cez transparentný účet. Chceme Vás informovať, ako sme s projektom postúpili vďaka Vašej štedrosti.

Vyberáme z listu Briana Ssengenda, v ktorom nás informuje o úspechoch pri zlepšovaní počítačovej gramotnosti a budovaní počítačového laboratória v ich škole vďaka finančnej podpore. Ak sa podarí celý projekt zrealizovať a dokončiť, v budúcom školskom roku by sa mohlo podariť zahájenie spoločného online vyučovania medzi ZŠ J. A. Komenského v Čadci a Good Hope Nursery and Primary School v Bulonde: 

„Vďaka aj vašim finančným prostriedkom bola jedna z našich učební výrazne modernizovaná a stala sa počítačovým laboratóriom. 

Tým sme umožnili žiakom chodiť na hodiny informatiky  v priestoroch školy. Predtým sme sa museli presťahovať do malej miestnosti mimo školy do neďalekého obchodného centra, aby sme získali priestor na výučbu.

Ako základná škola Bulondo Hope, administratíva, študenti a komunita ako celok sme veľmi vďační za finančnú pomoc, ktorú ste nám poskytli pri zriaďovaní vôbec prvého počítačového laboratória v našej dedine Bulondo. Naši ľudia tak získali príležitosť na zmenu života – veď sa stali súčasťou celej dediny.

Nech Pán vždy žehná diela Vašich rúk.
Ssengendo Brian
Koordinátor projektu“

Pre úspešné zavŕšenie projektu a pokračovanie spolupráce môžete naďalej finančne podporovať školu v Ugande na transparentnom účte:  POMOC ŠKOLE V UGANDE:  SK26 0200 0000 0049 2112 3759

Ďakujeme

Galéria