Presunúť na hlavný obsah

Vývozy komunálneho odpadu v meste Čadca v roku 2012

Životné prostredie

Upozorňujeme občanov mesta, že vývozy komunálneho a separovaného odpadu sa vykonávajú v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca č. 125/2011.

Harmonogramy vývozov si môžete stiahnuť v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.