Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie a zbere preprave objemných odpadov

Životné prostredie

Mestský úrad Čadca, oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje občanom Mesta Čadca, že v súlade s ust. § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykoná na území mesta Čadca zber a prepravu objemných odpadov.

Zber a preprava objemných odpadov sa uskutoční v dňoch od 11. marca 2013 do 22. apríla 2013.

Veľkoobjemové zberné nádoby budú postupne umiestňované na miesta schválené VZN č. 134/2012:

Sídliská

 • Ul. J. Kráľa – pri výmeničke č. 2789, Bernolákova – nad výmeničkou č. 2761, Bernolákova – pod blokom 33A, M.R.Štefánika ﴾čínsky múr﴿ - pri kaplnke, M.R.Štefánika blok 42, M.R.Štefánika – medzi blok 4 -5, Jašíkova – nad potravinami KORUNA,
 • Kukučínova – medzi BD 32 – 34, Kukučínova – BD 42, Kukučínova – križovatka, Moyzesova – blok 14,
 • Holého – stredná cesta, Hviezdoslavova – blok 3, BD 1950, križovatka – Hviezdoslavova – Sládkovičova, Mierová – blok 6, Mierová – zast. SAD, Kollárova – blok L a M, Školská – pri garážach, Školská – zast. SAD,
 • Gočárova – BD 1506, Podjavorinskej – č. 2481, Podjavorinskej – pod Katastrálnym úradom, Okružná – medzi bl. 1 a 2, SNP – medzi bl. 4 a 5, Komenského – bl. 10, Komenského – nad bl. 10B, Okružná – bl. 12, Okružná – bl. 13, Okružná – bl. 14, Okružná – bl. 16, Okružná - pred BD 3001, Okružná – bl. 20, Okružná – bl. 23, Okružná – bl. 26, Okružná – bl. 51, Chalupkova – pri bl. 27, Chalupkova – pri bl. 29, Hurbanova – za predajňou Jednoty, Školská – za práčovňou,
 • Križovatka Rázusova – Kollárova, Rázusova – pod Lipkou, Janotu – pred garáž č. 923, Bottova – za rodinnými domami, SNP – pri BD 6A, SNP – BD 9A, SNP – blok 8m
 • Dukelských hrdinov, Hrancova ulica, Slovanská ulica.

Okrajové časti mesta

 • Milošová – u Krasňana, Gáboreho,
 • Podzávoz - zast. SAD, u Sčureho, u Kadluba, u Poláka, u Huľany, u Kešňaka, u Kadlubca, u Prívary, Megonky,
 • Čadečka – u Tomali, u Hľuzy, u Habčáka, u Kliešťa, u Králi, u Šimčiska, u Michaliny, Kotyry,
 • Drahošanka – u Kultana, Vlčáka, Lišky, Drahošanka – otáčka, u Ševca,
 • U Capka – pod mostom,
 • Bukov – stred,
 • U Krkošky, u Buty,
 • Horná ulica – IBV, Rieka – Stred, Rieka – u Rebroša, Vojty – Belajka, Vojty – otočka autobusu,
 • Horelica – Nemčáka, Beleša, Sventka, Muňáka, Lemeši, u Janka, Hanuščáka, Veščary – po panelovku, Veščary – za mostom, u Samsona, u Klimka.

Do pristavených kontajnerov môžu občania ukladať len objemný odpad, t.j. nadrozmerný odpad, ktorého sa chcú a potrebujú zbaviť a nie je možné ho umiestniť do svojej zbernej nádoby na komunálny odpad.

Do nádob je zakázané ukladať nebezpečný odpad, elektroodpad, druhotné suroviny a zmesový komunálny odpad!

Je nutné, aby občania po ukončení odvozu v danej lokalite, neukladali odpady k zberným nádobám pre zmesový komunálny odpad alebo na verejné priestranstvo. V prípade, že sa občan nestihne zbaviť objemného odpadu počas tohto zberu, odpad môže odovzdať v rámci jesenného zberu objemných odpadov.