Presunúť na hlavný obsah

Oznam o zbere komunálneho odpadu - apríl

Životné prostredie

Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta bývajúcich v rodinných domoch, že  triedený zber odpadov bude dňa

  • 28. apríla 2014 - plasty, tetrapaky, kovové obaly
  • 30. apríla 2014 - sklo

v časti Podzávoz, Milošová, Čadečka, Horelica,

  • 29. apríla 2014 - plasty, tetrapaky, kovové obaly
  • 02. mája 2014 - sklo

na území mesta Čadca, v časti Rieka, u Sihelníka, u Kyzka, osady na území mesta Čadca.

Žiadame občanov, aby vytriedený odpad s naplnenými zaviazanými vrecami a nalepenými čiarovými kódmi v deň zberu vyložili na prístupné miesto do 7.00 hod.

Zároveň žiadame, aby do vriec na plasty nedávali obaly znečistené chemikáliami a olejmi,  podlahové krytiny, gumu, molitan a pod. Do vriec na sklo nedávať žiarovky, žiarivky, zrkadlá, sklo s drôteným výpletom, korky, gumy, porcelán, keramiku, fľaše z umelej hmoty, obrazovky, znečistené sklo a pod.