Presunúť na hlavný obsah

22 tisíc na odstránenie čiernych skládok v meste

Životné prostredie

Štátny finančný príspevok vo výške viac ako 22 tisíc Eur pomôže mestu Čadca s bojom proti čiernym skládklam v našom katastri. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni.

Skládky nemusia vznikať

Mesto Čadca od mája 2015 spustilo do prevádzky prvý zberný dvor. Nachádza sa v priemyselnom parku a  slúži na bezplatné odovzdanie nadrozmerného a nebezpečného odpadu.

K dispozícií je občanom vždy v posledný piatok v mesiaci: 12.00 - 15.00 hod. A v poslednú sobotu v mesiaci: 8.30 - 12.00 hod.

V prípade bližších informácií, volajte na tel. číslo: 0905 752 009.

http://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie_po.html