Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber nebezpečných odpadov a objemných (nadrozmerných) odpadov

Životné prostredie

Zber a preprava objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov a jedlých olejov:

 • s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi,
 • objemných odpadov

Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín ﴾nebezpečné odpady – NO﴿ a jedlých olejov

Zber NO sa uskutoční v dňoch 09.03.2015 a 10.03.2015 podľa nasledovného rozpisu:

Pondelok, dňa 09.03.2015 - u Sihelníka, u Kyzka, u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka, sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okružná, Komenského, Chalupkova, sídlisko III.- ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova, Dukelských hrdinov, sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, Kukučínova, Kysucká cesta, Holého, A.Hlinku, sídlisko Žarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa, Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka až po Vojty otočka autobusu.

Utorok, dňa 10.03.2015 - Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka, u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny, Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „Stračia nôžka“, Čadečka - od ZŠ Podzávoz po otočku autobusu Čadečka u Králi, Milošová od penziónu Domes po otočku autobusu Megonky

Zber sa uskutoční v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na spevnených plochách, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do uvedeného časového termínu v deň zberu podľa rozpisu tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok alebo znečisteniu životného prostredia.V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby, rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, elektroodpad, lepidlá, detergenty, batérie a akumulátory, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, drevo obsahujúce nebezpečné látky a ďalšie nebezpečné odpady zaradené do skupiny 20. Jedlé oleje musia byť v uzatvárateľných nerozbitných nádobách (napr. PET fľaše) s označením „jedlý olej“.

V čase od 1. mája 2015 do 30. októbra 2015 je možné nebezpečné odpady odovzdať do zberného dvora a to posledný piatok v mesiaci v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. a poslednú sobotu v mesiaci v čase od 8.30 hod. do 12.00 hod.

Zber objemných odpadov

Zber objemných odpadov sa uskutoční od 11.03.2015 a to nasledovne:

 • Streda, dňa 11.03.2015 - Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP
 • Štvrtok, dňa 12.03.2015 - Dukelských hrdinov, Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierova, Gočarova
 • Piatok, dňa 13.03.2015 - Martinkov potok, Palárikova po Penzión MEDEA
 • Pondelok, dňa 16.03.2015 - Pribinova, Nám. Slobody, Májová, Holého, Štúrova, Malá, Moyzesova,, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova
 • Utorok, dňa 17.03.2015 - J. Kráľa, M.R.Štefánika
 • Štvrtok, dňa 19.03.2015 - Jašíkova, A.Bernoláka
 • Piatok, dňa 20.03.2015 - Kysucká cesta, Kukučinova, A. Hlinku po žel. zastávku.
 • Pondelok, dňa 23.03.2015 - Podbrežie, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, Potočná
 • Utorok, dňa 24.03.2015 - Ul. 17. novembra, Podjavorinskej, u Buty, u Krkošky, osada Kýčerka.
 • Streda, dňa 25.03.2015 - U Kyzka, U Sihelníka, Palárikova ul. od Penziónu MEDEA
 • Štvrtok, dňa 26.03.2015 - Horná ul. až Vojty
 • Piatok, dňa 27.03.2015 - mesto Čadca, Staničná ul.
 • Pondelok, dňa 30.03.2015 - Jesenského, U Sedláka I., U Sedláka II., Slovanská cesta, Juroši, Michaliny, Kotyry
 • Utorok, dňa 31.03.2015 - Čadečka
 • Streda, dňa 01.04.2015 - Podzávoz, Milošová
 • Streda, dňa 08.04.2015 - Drahošanka, Bukov
 • Štvrtok – piatok, dňa 09. - 10.04.2015 - Ul. A.Hlinku od žel.zastávky až Horelica – u Nemčáka, osada Capkov.

Občania objemný odpad vyložia ku svojim zberným nádobám v deň zberu podľa rozpisu.

V čase od 1. mája 2015 do 30. októbra 2015 je možné objemné odpady odovzdať do zberného dvora a to posledný piatok v mesiaci v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. a poslednú sobotu v mesiaci v čase od 8.30 hod. do 12.00 hod. Do zberného dvora je možné v tomto čase odovzdať aj drobný stavebný odpad. Zberný dvor bude otvorený v priemyselnom parku (smerom Milošová).