Presunúť na hlavný obsah

Oznam o vývoze KO počas veľkonočných sviatkov

Životné prostredie

Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom mesta Čadca, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má uskutočniť v piatok, dňa 3. apríla 2015, sa uskutoční v piatok dňa 3. apríla 2015, vývoz, ktorý sa má uskutočniť v pondelok, dňa 6. apríla 2015, sa uskutoční v utorok, dňa 7. apríla 2015.