Presunúť na hlavný obsah

Výzva pre podnikateľov a organizácie na území mesta Čadca na prevzatie etikiet

Životné prostredie

Mesto Čadca vyzýva podnikateľov a organizácie na území mesta Čadca na prevzatie etikiet na zberné nádoby na komunálne odpady na rok 2016. Etikety je možné už v tomto období vyzdvihnúť na Mestskom úrade Čadca, v spoločnej úradovni referátu životného prostredia.

Od 1. februára 2016 nebude komunálny odpad odvážaný, ak nebude zberná nádoba označená platnou etiketou a označením prevádzky.