Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a jedlých olejov

Životné prostredie

Zber odpadov sa uskutoční v dňoch 30.03.2016 a 26.04.2016 podľa nasledovného rozpisu: