Presunúť na hlavný obsah

Separovanie – jedna z najväčších priorít roku 2016

Životné prostredie

Od 1.januára vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý bude mať výrazný vplyv na peňaženky občanov. Či sa tento vplyv prejaví pozitívne, alebo negatívne, o tom rozhodnú občania sami. Celá pointa tkvie v jednoduchej úmere – čím viac sa bude v našom meste separovať, tým menší poplatok bude. Prečo? Zákon jasne zakazuje mestám a obciam dotovať zber, zvoz a uskladnenie odpadu na skládku, ako bolo tomu v Čadci doteraz. Po novom sa musia do poplatku za odpad zarátať skutočné náklady, ktoré súvisia s odpadom.

Mnohé obce na Kysuciach pristúpili od 1.1.2016 k zvýšeniu poplatku za odpad. Čadčania môžu byť pokojní. Zaplatia rovnako, ako v predchádzajúcom roku. Mesto nechcelo pristúpiť k zvýšeniu a využilo skutočnosť, že niektoré kľúčové zmeny v zákone vstúpia do platnosti až od 1.7.2016 a tak ušetrilo občanom desiatky eur.

Je dôležité si uvedomiť, že od budúceho roka už bude výška poplatku závisieť od množstva vyseparovaného odpadu. Preto je dôležité začať vo veľkom separovať. Je to výzva a povinnosť zodpovedného občana zároveň. Snahou vedenia mesta je neustále zlepšovať podmienky pre triedenie odpadu a v tomto trende bude radnica naďalej intenzívne pokračovať. Táto snaha prináša svoje ovocie a najlepšie to dokladuje štatistika množstva odpadu vyvezeného na skládku za posledné roky:

  • rok 2012 – 6651,8 ton komunálneho odpadu (KO)
  • rok 2013 – 6393,8 ton (KO)
  • rok 2014 – 6280,9 ton (KO)
  • rok 2015 – 5596,2 ton (KO) – konečné číslo.

Na uvedené čísla môžeme byť právom hrdí, pretože trend je jasný a zrejmý. Rozdiel medzi rokom 2014 a 2015 je značne vyšší, ako po minulé roky. Svedčí to o tom, že sme na správnej ceste a môžeme byť príkladom pre iných...

Množstvo odpadu na skládke mohlo byť vyššie

Výsledok za rok 2015 príjemne prekvapil, no mohol byť ešte oveľa lepší. Môže za to znehodnotený separovaný odpad, ktorý namiesto ďalšieho zhodnotenia skončil na skládke. Pár jednotlivcov buď vedome, ale z nevedomosti, hádzali do separovaného zberu zložky, ktoré ho znehodnotili natoľko, že musel byť uložený na skládke. Snaha mnohých zodpovedných bola znehodnotená a mestu zbytočne pribudli náklady vo výške niekoľko tisíc eur. Pre lepšiu predstavu uvádzame štatistiku za posledné mesiace:

  • september – 9,2 tony znehodnoteného separovaného odpadu (ďalej ZSO)
  • október - 21,4 tony (ZSO)
  • november – 13,9 tony (ZSO)
  • december – 24,1 tony (ZSO)

Trend v oblasti separovania v Čadci je na správnej ceste, no stále máme čo zlepšovať. Netreba poľaviť v úsilí, práve naopak. Odmena za zvýšené úsilie sa odrazí v peňaženkách každého z nás a zároveň spoločne prispejeme k čistejšiemu životnému prostrediu. Tá zmena za to stojí.