Presunúť na hlavný obsah

Separovanie v Čadci v minulom roku s výbornými číslami

Životné prostredie

Konečné číslo za rok 2015 prevýšilo očakávania a dosiahlo úroveň 24,32% a to nie je započítaný biologicky rozložiteľný odpad. Oproti roku 2014 je to nárast o takmer 8,5%, čo je skvelý výsledok. Takýto veľký medziročný nárast tu ešte nebol a všetci môžeme byť na seba právom hrdí.

Separovanie v Čadci bolo pred niekoľkými rokmi na „mŕtvom bode“ a zmenu k lepšiemu priniesla až snaha nového vedenia, ktoré sa neustále snaží zlepšovať podmienky na triedený zber. Výsledok sa postupne prejavuje a nasledovná štatistika, porovnávajúca rok 2010 a 2015, to jasne dokazuje:

  • Rok 2010 – 9,15% vyseparovaného odpadu (ďalej VO*)
  • Rok 2015 – 24,32% VO*

*  - nie je započítaný biologický odpad

Množstvo odpadu  na skládke mohlo byť vyššie

Výsledok za rok 2015 príjemne prekvapil, no mohol byť ešte oveľa lepší. Môže za to znehodnotený separovaný odpad, ktorý namiesto ďalšieho zhodnotenia, skončil na skládke. Pár jednotlivcov buď vedome, alebo z nevedomosti, hádzali do separovaného zberu zložky, ktoré ho znehodnotili natoľko, že musel byť uložený na skládke. Snaha mnohých zodpovedných bola znehodnotená a mestu zbytočne pribudli náklady vo výške niekoľko tisíc eur. Pre lepšiu predstavu uvádzame štatistiku za posledné mesiace:

 

  • október 2015 - 21,4 tony znehodnoteného separovaného odpadu (ZSO)
  • november 2015 - 13,9 tony (ZSO)
  • december 2015 - 21,0 tony (ZSO)

 

Za celý rok 2015 bolo znehodnotených  170,1 ton separovaného odpadu, náklady na zvoz a skladočné tohto odpadu činia 20 508€.

V roku 2016 by mala byť pre nás jednou z najväčších priorít, oblasť separovania. Podľa nového zákona o odpadoch, platného od 1.1.2016, budú občania platiť skutočné náklady na zber, zvoz a uskladnenie odpadu na skládku. Občanov Čadce sa môže táto zmena bolestivo dotknúť. Prečo? Pretože platia za odpad jeden z najmenších poplatkov v rámci miest na Slovensku. V prípade, že sa bude málo separovať, cena môže ísť o niekoľko eur vyššie, čo pri niekoľko člennej rodine nie je zanedbateľná položka.

Tento rok však občania zaplatia ešte rovnakú sumu, ako v predchádzajúcom roku. Vedenie mesta mohlo zvýšiť poplatok už tento rok, no využilo skutočnosť, že niektoré zmeny v zákone vstupujú do platnosti až od 1.7.2016 a ušetrilo občanom desiatky eur. Na doplnenie, mnohé obce na Kysuciach pristúpili k zvýšeniu už tento rok.

Ak zostane tempo zvyšovania separovaného zberu minimálne rovnaké, ako v roku 2015, už o 3 roky sa môžeme priblížiť cieľu separovať 50% odpadu do roku 2020.  Dosiahnuť tento cieľ ešte v predstihu, by bola pre Čadcu obrovská česť, tak prečo sa o to nepokúsiť?