Presunúť na hlavný obsah

Udrží si Čadca jeden z najnižších poplatkov za odpad?

Životné prostredie

Už čoskoro budú poslanci v Čadci schvaľovať novú výšku poplatku za komunálny odpad. Po novom sa však už nebude môcť cena odvíjať od kompromisu vedenia mesta, ale bude ju určovať nový zákon o odpadoch v nadväznosti na zákon o miestom poplatku. Nové znenie zákona sú, prirodzene, povinné mestá a obce implementovať do svojich Všeobecno záväzných nariadení.

Čo rozhodne o výške poplatku na rok 2017?

Cena bude v prvom rade závisieť od množstva vyseparovaného odpadu za rok 2016. Na tento fakt mesto upozorňovalo občanov niekoľko mesiacov. Výška poplatku sa bude určovať na základe analýzy nákladov na komunálny odpad za prvé 3 štvrťroky roka a z predbežnej analýzy za posledný štvrťrok. Hovoriť o konečnej sume je nateraz predčasné, nakoľko konečná cena sa môže zmeniť v kontexte zachovania/nezachovania zliav pre vybrané skupiny občanov – nad 62 rokov, ZŤP a osoby v hmotnej núdzi.

Koľko sa platí v iných mestách?

Ak by sme sa chceli porovnávať s inými mestami, Čadca by vyšla ako „krajina zázrakov“. Oproti iným mestám máme poplatok extrémne nízky. Tento stav je výsledkom usilovnej práce vedenia mesta, ktoré občanom ušetrilo nemalé finančné prostriedky. Je až neuveriteľné, že cenu sa darilo doteraz držať na tak nízkej úrovni oproti iným mestám. V nedávnej minulosti totiž presahovali skutočné náklady ďaleko hranicu 20€ na osobu.

Cena za odpad v iných mestách (€/rok):

  • Martin - 25€
  • Liptovský Mikuláš - 27€
  • Dolný Kubín – 29,2€
  • Kysucké nové Mesto – 16,97€

Zapojiť sa musí každý

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že na výšku poplatku za odpad má vplyv správanie každého jedného z nás. Každý vytriedený kilogram má v kontexte ceny veľký význam. Zmena, ktorú prináša nový zákon, je pre mnohých šokom, ale v konečnom dôsledku má logiku a „cenotvorba“ je priamo úmerne závislá od ochoty občanov separovať.