Presunúť na hlavný obsah

Zber použitého oleja a opotrebovaných pneumatík

Životné prostredie

Zber použitého oleja

Mesto Čadca oznamuje občanom, že na Mestskom úrade Čadca, na prízemí v spoločnej úradovni pri zadnom vchode je umiestnená zberná nádoba na zber použitého oleja z domácnosti.

Olej môžete priniesť v uzatvorenej nerozbitnej nádobe, napr. PET fľaši s označením „jedlý olej“, alebo „motorový olej“ a vložíť do zbernej nádoby.

Tento odpad je zakázané  vlievať do kanalizácie alebo ho spaľovať!

Zber opotrebovaných pneumatík

Mesto Čadca žiada občanov mesta, aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Taktiež tieto pneumatiky  nemôžu mestu odovzdávať do zberného dvora a ani počas jarného a jesenného zberu objemných odpadov. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

Nový zákon o odpadoch platný od 1. januára 2016 zaviazal výrobcov pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber v rámci siete distribútorov, čo sú  predajné miesta bez nároku na kúpu novej pneumatiky a pneuservisy, aj keby pneumatiky nepredávali.

Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.