Presunúť na hlavný obsah

Zber objemných a nebezpečných odpadov na území mesta Čadca

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom mesta, že od 2. októbra 2017 začína so zberom objemných a nebezpečných odpadov na území mesta Čadca podľa priloženého harmonogramu.

Vyzývame občanov, aby  skutočne vykladali k zberným nádobám len objemný odpad, ktorý do bežnej zbernej nádoby nevojde a nebezpečné odpady, ktoré budú zabezpečené tak, aby  neznečistili životné prostredie.

Zároveň žiadame, aby odpady boli vyložené  pred dňom vývozu, alebo v deň vývozu do 7.00 hod. Po termíne vývozu nebudú odpady  odvezené a mesto to bude riešiť ako čiernu skládku.