Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber odpadov 2018

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom mesta, že od 19. marca 2018 započne so zberom objemných a nebezpečných odpadov na území mesta Čadca podľa priloženého harmonogramu.

Vyzývame občanov, aby skutočne vykladali k zberným nádobám len objemný odpad, ktorý do bežnej zbernej nádoby nevojde a nebezpečné odpady, ktoré budú zabezpečené tak, aby neznečistili životné prostredie.

Zároveň žiadame, aby odpady boli vyložené  pred dňom vývozu, alebo v deň vývozu do 7.00 hod. Po termíne vývozu nebudú odpady odvezené a mesto to bude riešiť ako čiernu skládku.

Odo dňa 19. 03. 2018 bude vykonaný aj zber skla podľa priloženého harmonogramu.