Presunúť na hlavný obsah

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Čadca

Životné prostredie

Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.