Presunúť na hlavný obsah

Čadca ide príkladom

Životné prostredie

Určite si väčšina ľudí všimla pomerne dosť medializovaný problém so zberom tzv. bio odpadu. Drvivá väčšina samospráv nie je schopná splniť si zákonnú povinnosť a zabezpečiť takýto zber. Na Slovensku je asi 6 miest a obcí, ktoré túto povinnosť zvládnu. Medzi túto skupinu patrí aj naše mesto. V dostatočnom predstihu sme takýto zber zabezpečili. V dostatočnom predstihu sme sa túto povinnosť zodpovedne pripravili a získali sme značnú sumu s mimorozpočtových zdrojov na pokrytie nemalých finančných nákladov. V súčasnosti sme dokonca dávaný ako príklad pre samosprávy na celom Slovensku. 

V posledných dňoch naše mesto navštevuje veľké množstvo zástupcov rôznych miest a obcí. Žiadajú nás o radu a učia sa u nás ako to funguje. Samozrejme, že systém nie je dokonalý, ale nedostatky postupom odstraňujeme. Získavame cenné skúsenosti a pomáhame aj iným samosprávam.

Milan Gura:“Na povinnosť sme sa zodpovedne pripravovali a v dostatočnom predstihu sme takýto zber dokázali spustiť. Drobné problémy postupne odstraňujeme. Touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom, že sme to spoločne dokázali a stali sme sa lídrami  v plnení tejto povinnosti v rámci celého Slovenska.“