Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, príp. nebezpečných odpadov

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že v tomto roku bude vykonávaný jarný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, príp. nebezpečných odpadov nasledovne:

Občan do 16.3.2020 nahlási na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, mailom peter.jopek@mestocadca.sk, jana.gavlakova@mestocadca alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201, svoje údaje a aký odpad chce odovzdať. Mesto po spracovaní údajov vypracuje harmonogram a oznámi občanovi termín odvozu odpadu.

Pri odovzdaní odpadu je povinný každý občan predložiť doklad totožnosti. Tento údaj bude zaznamenaný do evidenčného listu o odpadoch. Tí, ktorí nenahlásia odpad na odvoz, majú možnosť sa odpadu zbaviť odvozom do zberného dvora v Čadci – Podzávoz a to celoročne v dňoch pondelok – piatok od 8.00 – 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať výhradne do zberného dvora za poplatok 0,020 €/kg. PRÍSNE SA ZAKAZUJE VYKLADAŤ ODPAD KU ZBERNÝM NÁDOBÁM NA ODPAD. Pri porušení hrozí pokuta 1 500 €. Využite, prosím túto možnosť a prispejte tak k čistote nášho mesta.