Presunúť na hlavný obsah

Jesenný zber objemných odpadov 2020

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, ze bude vykonaný jesenný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, príp. nebezpečných odpadov nasledovne:

Občan nahlási do 30.09.2020 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, e-mailom peter.jopek@mestocadca.sk, jana.gavlakova@mestocadca alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201, svoje údaje a aký odpad chce odovzdať. 

Mesto oznámi občanovi termín odvozu odpadu. Pri odovzdaní odpadu je povinný každý občan predložiť doklad totožnosti. Tento údaj bude zaznamenaný do evidenčného listu o odpadoch. Tí, ktorí nenahlásia odpad na vývoz a tento vyložia, odvoz a skladovanie takéhoto odpadu bude v zmysle cenníka. 

Okrem toho majú občania možnosť sa odpadu zbaviť odvozom do zberného dvora v Čadci - Podzávoz a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 - do14.00 hod., a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.