Presunúť na hlavný obsah

K odpadovým košom pribudne na sídliskách ďalšia farebná nádoba. Hnedá. Slúžiť bude na zber kuchynského odpadu.

Životné prostredie

Mesto Čadca ide príkladom iným mestám. Rozhodlo sa ako jedno z prvých samospráv zbierať od obyvateľov bytových domov zvyšky jedla.  Pri panelákoch sa tak už v týchto dňoch  objavia hnedé nádoby na biologicky rozložiteľné odpadky.  Mesto chce podporiť a motivovať  obyvateľom aj tým, že do každej domácnosti poskytlo malý kýblik – na zbieranie biologicky rozložiteľných zbytkov z kuchyne.
Ich vývoz plánuje mesto v skúšobnej prevádzke raz za týždeň. Ak sa ukáže, že interval nebude postačovať,  radnica je pripravená  operatívne interval  zmeniť.


Primátor Milan Gura: „Som veľmi rád, že nezaháľame a chcem ísť príkladom iným. Ochrana životného prostredia nie je možná bez reálnych skutkov, toto je jeden z našich príspevkov. Budem rád, ak sa triedenie v Čadci ujme. Pilotný projekt rozbiehame v týchto dňoch na sídlisku Žarec. Ide o zmenu návykov, ale potrebnú pre naše okolie a prostredie v ktorom žijeme. Veľmi si želám, aby sa nám veci v tomto smere podarili veci zmeniť a prosím o spoluprácu všetkých obyvateľov.“


Ako postupovať?
1.    zber do vedierka v domácnosti - postupne každá domácnosť na sídliskách dostane pre potreby prvotného zberu v domácnosti zberné vedierko s vekom, do ktorého sa bude priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad. Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby.
2.    zber do nádoby v stojisku – stojiská zberných nádob vybavíme hnedou 240 litrovou zbernou nádobou. Odpad z vedierka z domácnosti sa vysype priamo do 240 l hnedej zbernej nádoby s označením: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.
3.    dôležité je naučiť sa, čo do týchto hnedých kontajnerov máme hádzať: Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
 • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
 • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
 • vaječné škrupiny,
 • starý chlieb a pečivo,
 • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu),
 • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
 • potraviny po záručnej dobe,
 • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
 • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok