Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber odpadov zo záhrad a parkov od individuánej bytovej výstavby 

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jarný zber bioodpadu zo záhrad a parkov od individuálnej bytovej výstavby, ktorým doposiaľ nebol pridelený komposter na bioodpad. 

Občan, ktorý má záujem, aby mu bol odpad zo záhrady  odvezený, nahlási sa najneskôr do 30.04.2021 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, e-mailom peter.jopek@mestocadca.sk, jana.gavlakova@mestocadca.sk alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201.
V rámci  zberu je možné odovzdať odpad zo zelene, a to trávu, lístie, kvety, burinu, zeleninu a ovocie vrátane šupiek a drevný odpad (piliny, konáriky zo stromov a kríkov) do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm.  

Po oznámení termínu odvozu pracovníkom MÚ Čadca, odpad bude v deň vývozu (nie skôr) pripravený vo vlastných  transparentných (priesvitných) vreciach alebo  biorozložiteľných vreciach (možné zakúpiť na MÚ Čadca) pri zbernej nádobe pôvodcu  odpadu.  Odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynuté zvieratá, škrupiny vajec, kamene, potravinové obaly. V prípade nedodržania podmienok nebude bioodpad odvezený!

Pokiaľ má občan väčšie množstvo bioodpadu, môže ho odovzdať do kompostárne v zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.