Presunúť na hlavný obsah

Upozornenie pre právnické osoby a podnikateľov k obalom

Životné prostredie

Mesto Čadca upozorňuje fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, že novelizovaním zákona o odpadoch už mesto nezodpovedá za oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Jedna sa o odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti. Za tento odpad zodpovedá podnikateľ a právnická osoba.

Mesto Čadca upozorňuje, že nebude zabezpečovať zber týchto zložiek v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov. Každý podnikateľ a právnická osoba si musí zabezpečiť zber týchto komodít cez zberovú spoločnosť.