Presunúť na hlavný obsah

V Čadci už viac ako rok využívame hygienizačné zariadenie

Životné prostredie

Mesto Čadca, ako v jednej z mála slovenských samospráv, triedi kuchynský odpad v bytových domoch už viac ako rok. Navyše ho zhodnoce v novej mestskej kompostárni, v ktorej využívajú hygienizačný kontajner. 

CSC hygienizačný kontajner je moderné a navyše úsporné zariadenie pre zhodnotenie kuchynský odpadov. Na Slovensku ho začínajú využívať aj v ďalších mestách. CSC kontajner na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu funguje v meste už viac ako rok, vedenie mesta ho obstaralo ako súčasť kompostárne a spracovania bioodpadu. 

Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad, tvoria zvyšky z kuchyne.  Tie je však možné vytriediť a ukladať do samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre domácnosti. 

„Bez hygienizačného kontajnera by sme nemohli zhodnocovať kuchynský odpad, i keď máme novú vyhovujúcu kompostáreň. Odpad by sme museli odovzdávať do niektorých z bioplynových staníc, čím by sa náklady na celé odpadové hospodárstvo na území mesta neúmerne navýšili alebo by sme museli hľadať iný spôsob,“ hovorí Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci.
 
Keďže máme v meste špeciálny kontajner, ihneď po zbere odpadu môžme pristúpiť k jeho hygienizácii. Po skončení sa odpad z kontajnera zapracuje do základky a po niekoľkých týždňoch ho mesto využíva na hnojenie trvalých trávnatých porastov, ako aj na vyrovnanie a rekultiváciu pozemkov.

V Čadci sme pristúpili k odpadovému hospodárstvu komplexne a očakávame prínos z vynaloženej investície. 
 
„Veríme, že náklady po čase klesnú. Ak sa ľudia začnú správať zodpovedne, klesne množstvo odpadov uloženého na skládku. Malo by sa ušetriť na poplatku za skládkovanie a poplatku Environmentálnemu fondu, ktorý každoročne rastie a jeho výška bude závisieť od množstva vytriedeného odpadu. V tomto roku platíme 18 eur za tonu,“ vysvetľuje Emília Ďuranová.

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?

Každá domácnosť triedi odpad už pri zdroji – v kuchyni – do špeciálnych nádob. Ich obsah potom, tak ako pri bežnom odpade, vysypú do zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad. V meste je zatiaľ rozmiestnených takmer tristo nádob na bioodpad.  

Patrí

 • tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • starý chlieb a pečivo
 • mäso, ryby, mliečne výrobky
 • vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupinky
 • potraviny po záručnej dobe
 • znehodnotené potraviny/potraviny po záručnej dobe
 • šupky z ovocia a zeleniny
 • čajové vrecúška, lufa
 • zvyšky kvetov a rastlín
 • použitá vreckovka, servítky

Nepatrí

 • zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)
 • triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier)
 • nebezpečné odpady
 • kuchynský olej, tuky
 • tekuté zložky (polievky, omáčky)
 • plastové sáčky, plienky
 • prach zo smetí a vysávania
 • cigaretový ohorok
 • uhynuté zvieratá