Presunúť na hlavný obsah

Výzva na sprístupnenie zberných nádob

Životné prostredie

Mesto Čadca vyzýva všetkých pôvodcov komunálnych odpadov na území mesta Čadca, aby boli zberné nádoby na odpad v deň vývozu komunálneho odpadu sprístupnené zvozcovi na jej vyprázdnenie, t.j. nádob a stojisko očistené od snehu a námrazy. V opačnom prípade nebude nádoba vyprázdnená a zvozca nebude zodpovedať za poškodenie nádoby.