Presunúť na hlavný obsah

Zber použitého kuchynského oleja

Životné prostredie

Zodpovedné narábanie s kuchynským odpadom patrí k udržateľnejšiemu spôsobu života.....že odrezky z ovocia a zeleniny patria do kompostu, to už vieme....ale čo napríklad s takým použitým kuchynským olejom...? 

Použité kuchynské oleje a tuky patria medzi kuchynský odpad z domácností. Vzniku odpadov je dôležité v prvom rade predchádzať. Nie všade je to možné atak je ostáva možnosť ich environmentálne vhodným spôsobom recyklovať a zhodnocovať alebo ako posledné -bezpečne zneškodňovať. Veľa ľudí robí chybu, keď použitý kuchynský olej(z fritovania, vysmážania,ale aj z olejových nálevov) spláchne do odtoku či záchodu a „pošle ho na púť“ po kanalizácii. Takto „zneškodnený“ kuchynský olej sa zachytáva v potrubnom systéme a keďže je nerozpustný, spôsobuje jej upchatie, láka hlodavce a zvyšuje Vám náklady na čistenie. Nesprávnym riešením je aj vylievanie oleja na pôdu, kedy sa poškodzuje pôdna flóra a znižuje sa jej priepustnosť. Okrem toho má takto „odstránený“ olej veľmi nepriaznivý dopad na životné prostredie. Jeden1 dcl oleja dokáže znečistiť až 1000 l vody a s ňou zasiahnuť aj vodný život! 

Prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu je jednoduché a môžete tak spraviť priamo aj VY. 

Okrem dobrého pocitu,že prispievate k ochrane životného prostredia si odnesiete od nás aj odmenu vo forme:

  • za 1 l použitého kuchynského oleja dostanete OCOT v pomere 1:1 (starý/nový)
  • za 6 l použitého kuchynského oleja dostanete slnečnicový OLEJ v pomere 6:1 (starý/nový) 

Najideálnejšie je postupne si zlievať olej do uzatvárateľnej plastovej fľaše. Recykláciou odovzdaného použitého kuchynského oleja sa vnašej spoločnosti Meroco, a.s. Vyprodukuje emisne úsporné biopalivo–biodiesel. Biodiesel vyrobený v Meroco, primiešaný do nafty pomáha štátu plniť ciele v oblasti ochrany klímy, prispieva k zníženiu závislosti na dovoze ropy, pretože časť potrieb motoristov sa pokrýva doma vyrobenou bionaftou. Biodiesel je obnoviteľný zdroj energie, s ktorým sa dá rátať aj do budúcnosti, lebo pri správnom nastavení je nevyčerpateľný. Používanie biodieselu výrazne prispieva k skvalitneniu životného prostredia, pretože v porovnaní s čistou naftou zásadne znižuje emisie skleníkových plynov.