Presunúť na hlavný obsah

Jesenný zber odpadov zo záhrad a parkov od individuánej bytovej výstavby 2022

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jesenný zber bioodpadu zo záhrad a parkov od individuálnej bytovej výstavby, ktorí nemajú komposter na bioodpad. 

Občan, ktorý má záujem, aby mu bol biologický odpad zo záhrady  odvezený, nahlási sa najneskôr do 28.09.2022 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270,č.t. 0905470380, alebo e-mailom  jana.gavlakova@mestocadca.sk alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201.

V rámci  zberu je možné odovzdať odpad zo zelene, a to trávu, lístie, kvety, burinu, zeleninu a ovocie vrátane šupiek a drevný odpad (piliny, konáriky zo stromov a kríkov) do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm.  

Po oznámení termínu odvozu pracovníkom MÚ Čadca, odpad bude v deň vývozu (nie skôr) pripravený vo vlastných  transparentných (priesvitných) vreciach alebo  kompostovateľných vreciach (možné zakúpiť na MÚ Čadca) pri zbernej nádobe pôvodcu  odpadu. 

Odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynuté zvieratá, škrupiny vajec, kamene, potravinové obaly.

V prípade nedodržania podmienok nebude bioodpad odvezený!

Pokiaľ má občan väčšie množstvo bioodpadu, môže ho odovzdať do kompostárne v zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.