Presunúť na hlavný obsah

Oznam o prevzatí kompostérov

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamujeme občanom bývajúcich v rodinných domoch, ktorým doteraz nebol pridelený kompostér na bioodpad,  že si ho budú môcť vyzdvihnúť po predložení žiadosti a po podpísaní zmluvy o výpožičke. 

Tlačivo na  vyplnenie žiadosti možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Čadci, II. poschodie č.d. 201 alebo na webovej stránke mesta: htps://www.mestocadca.sk/files/ziadost-o-pridelenie-biokompostera.pdf