Presunúť na hlavný obsah

Oznam o voľnej kapacite v spaľovni nebezpečného odpadu v Liptovskom Mikuláši

Životné prostredie

Na základe informácie z Ministerstva vnútra SR a Ministerstva ŽP SR Mesto Čadca oznamuje, že spoločnosť ARCHIV SB, s.r.o. Liptovský Mikuláš, prevádzkovateľ spaľovne nebezpečného odpadu má voľnú kapacitu na spaľovanie odpadov zo zdravotníckej starostlivosti (180102 a 180103).

Kontakt: 090322669, mail: benicek@avenix.sk