Presunúť na hlavný obsah

Oznam o prevzatí etikety na zbernú nádobu 2022 pre podnikateľov a právnické osoby

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje všetkým fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnických osobám, ktorí si do dnešného dňa nevyzdvihli etikety na zber komunálnych odpadov na rok 2022, aby si urýchlene tieto prišli prevziať na oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca, II. poschodie, kanc. Č. 201.

V prípade, že zberné nádoby nebudú označené etiketou na rok 2022, nebudú zvozcom vyprázdňované.