Presunúť na hlavný obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v meste Čadca

Životné prostredie

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 na území mesta Čadca  - 51,52 %.

Z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 9 446 568 kg, bolo vytriedených 
4 864 576 kg.

Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu pre rok 2022 za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov činí 15€/t.