Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber odpadov zo záhrad a parkov 2023

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jarný zber bioodpadu zo záhrad a parkov od individuálnej bytovej výstavby.

Občan, ktorý má záujem, aby mu bol odpad zo záhrady odvezený, nahlási sa najneskôr do 12.05.2023 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, e-mailom peter.jopek@mestocadca.sk, jana.gavlakova@mestocadca.sk alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201.

V rámci zberu je možné odovzdať odpad zo zelene, a to trávu, lístie, kvety, burinu a drevný odpad (piliny, konáriky zo stromov a kríkov) do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm.

Po oznámení termínu odvozu pracovníkom MÚ Čadca, odpad bude v deň vývozu (nie skôr) pripravený v kompostovateľných vreciach (možné zakúpiť na MÚ Čadca) pri zbernej nádobe pôvodcu odpadu.

Odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynuté zvieratá, škrupiny vajec, kamene, potravinové obaly.

V prípade nedodržania podmienok nebude bioodpad odvezený!