Presunúť na hlavný obsah

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU-CA-OSZP-2023/000743-012

Životné prostredie

Kompletné znenie rozdhonutia nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci