Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca upozorňuje odberateľov odoberajúcich vodu pre pitné účely z prameňa na Ul. Rázusovej, v Bukove pri kaplnke a v Bukove – Vajcovka

Životné prostredie

Mesto Čadca upozorňuje odberateľov odoberajúcich vodu pre pitné účely z prameňa na Ul. Rázusovej, v Bukove pri kaplnke a v Bukove – Vajcovka, že voda z uvedených prameňov nezodpovedá limitom hodnoty kvality pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ č. 91/2023 Z.z.

Z vykonaných rozborov, ktoré mesto dalo vyhotoviť oprávnenej organizácii, bolo zistené, že voda u všetkých troch prameňov obsahuje Črevné enterokoky, Koliformné baktérie a Escherichia coli. 

Na základe vykonaného rozboru mesto neodporúča odoberať vodu pre pitné účely bez jej úpravy, pretože najmä Črevné enterokoky vylučujú použitie takejto vody na pitie a Koliformné baktérie spôsobujú žaludočné problémy, bolesti hlavy a dlhodobé zdravotné problémy.

Mesto Čadca na uvedenú skutočnosť upozorňuje s tým, že ďalším používaním vody z prameňov na Rázusovej ul., Bukove pri kaplnke a Bukove - Vajcovka na pitné účely bez úpravy je na vlastné riziko.