Presunúť na hlavný obsah

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2023 -2029 (PHSR mesta Čadca 2023-2029)

Životné prostredie

Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.