Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o jesennom zbere odpadov

Publikované: 06. 10. 2014 09:00

Oznámenie o jesennom zbere oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a jedlých olejov

Mesto Čadca oznamuje, že v dňoch 06. 10. 2014 a 07. 10. 2014  bude vykonávať zber nebezpečných odpadov a jedlých olejov od občanov mesta Čadca podľa nasledovného rozpisu:

06.10. 2014 – pondelok

 • Čadca u Sihelníka, u Kyzka
 • Čadca u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka
 • Čadca sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okružná, Komenského, Chalupkova
 • Čadca sídlisko III. – ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova Dukelských hrdinov
 • Čadca sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, Kukučínova, Kys.cesta, Holého, A. Hlinku
 • Čadca sídlisko Žarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa
 • Čadca Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka až po Vojty otočka autobusu

07. 10. 2014- utorok

 • Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka
 • Čadca  u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny
 • Čadca Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôžka.“
 • Čadca Čadečka - od ZŠ Pod závoz po otočku autobusu Čadečka u Králi
 • Čadca Milošová od Penziónu Domes po otočku autobusu Megonky

Zber bude vykonávaný v čase od 7.00 hod.

Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na spevnených plochách, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do uvedeného časového termínu v  deň zberu podľa rozpisu tak, aby nedošlo k  úniku škodlivých látok alebo znečisteniu životného prostredia.

V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby nie vodou riediteľné, ,rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, práčky a iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia,  lepidlá, detergenty, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory,  drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Jedlé oleje budú v plastových nádobách riadne uzavreté a označené štítkom „Jedlý olej“.

Oznámenie o jesennom zbere objemných odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Čadca

Mesto Čadca oznamuje, že v dňoch 14. 10. 2014 až 14. 11. 2014  bude vykonávať zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov od občanom mesta Čadca s tým, že postupne  rozmiestni veľkoobjemové zberné nádoby na tieto stanovišťa:

 • Čadca Ul. J. Kráľa – pri výmeničke č. 2789, Bernolákova – nad výmeničkou č. 2761, Bernolákova – pod blokom 33A, M.R.Štefánika ﴾čínsky múr﴿ - pri kaplnke, M.R.Štefánika blok 42, M.R.Štefánika – medzi blok 4 -5, Jašíkova – nad potravinami KORUNA
 • Kukučínova – medzi BD 32 – 34, Kukučínova – BD 42, Kukučínova – križovatka, Moyzesova – blok 14
 • Holého – stredná cesta, Hviezdoslavova – blok 3, BD 1950, križovatka – Hviezdoslavova – Sládkovičova, Mierová – blok 6, Mierová – zast. SAD, Kollárova – blok L a M, Školská – pri garážach, Školská – zast. SAD, Májová ul.,
 • Gočárova – BD 1506, Podjavorinskej – č. 2481, Podjavorinskej – pod Katastrálnym úradom, Okružná – medzi bl. 1 a 2, SNP – medzi bl. 4 a 5, Komenského – bl. 10, Komenského – nad bl. 10B, Okružná – bl. 12, Okružná – bl. 13, Okružná – bl. 14, Okružná – bl. 16, Okružná - pred BD 3001, Okružná – bl. 20, Okružná – bl. 23, Okružná – bl. 26, Okružná – bl. 51, Chalupkova – pri bl. 27, Chalupkova – pri bl. 29, Hurbanova – za predajňou Jednoty, Školská – za práčovňou
 • Križovatka Rázusova – Kollárova, Rázusova – pod Lipkou, Janotu – pred garáž č. 923, Bottova – za rodinnými domami, SNP – pri BD 6A, SNP – BD 9A, SNP – blok 8m
 • Dukelských hrdinov, Hrancova ulica, Slovanská ulica

Okrajové časti mesta:

 • Milošová – u Krasňana, Gáboreho
 • Podzávoz  - zast. SAD, u Sčureho, u Kadluba, u Poláka, u Huľany, u Kešňaka, u Kadlubca, u Prívary, Megonky
 • Čadečka – u Tomali, u Hľuzy, u Habčáka, u Kliešťa, u Králi, u Šimčiska, u Michaliny, Kotyry
 • Drahošanka – u Kultana, Vlčáka, Lišky, Drahošanka – otáčka, u Ševca
 • U Capka – pod mostom
 • Bukov – stred
 • U Krkošky, u Buty
 • Horná ulica – IBV, Rieka – Stred, Rieka – u Rebroša, Vojty – Belajka, Vojty – otočka autobusu
 • Horelica – Nemčáka, Beleša, Sventka, Muňáka, Lemeši, u Janka, Hanuščáka, Veščary – po panelovku, Veščary – za mostom, u Samsona, u Klimka

Do nádob bude umiestňovaný nadrozmerný odpad, ktorý nie je možné uložiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk