Presunúť na hlavný obsah

K aktuálnej epidemiologickej situácii v regióne vedenie mesta prijalo nasledovné opatrenia

Koronavírus

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19 vedenie mesta na základe odporúčania krízového štábu prijalo nasledovné preventívne opatrenia:

  • od zajtra 26.6.2020 zatvárame základné školy na území mesta Čadca a prevádzku MŠ Fraňa Kráľa, MŠ Janka Kráľa, MŠ Horelica, MŠ Podzávoz. Zastavuje sa činnosť CVČ – letné aktivity.
  • od zajtra 26.6.2020 zatvárame Mestskú plaváreň Čadca a Mestské kúpalisko Čadca, kde bolo plánované otvorenie letnej na sobotu 20.6. 2020. Termín: do 6.7.2020, termín sa môže bude meniť podľa vývoja epidemiologickej situácie v okrese Čadca, pripadne podľa usmernenia RÚVZ.
  • od zajtra 26.6.2020 zatvárame Dom kultúry v Čadci. Pozastavená je činnosť kina, krúžkov, kurzov, cvičení ako aj nácvikov súborov do odvolania.
  • od zajtra 26.6.2020 zatvárame športové zariadenia: športové haly na území mesta a činnosť klubov v meste.
  • od zajtra 26.6.2020 bude Mestský úrad v Čadci pracovať za prijatých prísnych zvýšených hygienických opatrení: vstup osôb bude koordinovať pracovník Mestskej polície Čadca, vstup len s rúško, povinnosť použiť dezinfekciu. Chceme poprosiť občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné nanavštevujte úrady na území mesta, využite možnosti elektronického vybavovania.

Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní a nepodliehali panike.