Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím
  • Úvod
  • Tlačivá a formuláre pre občana a podnikateľa

Tlačivá a formuláre pre občana a podnikateľa

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
57 Oznámenie o zámere usporiadať VKP v exteriéri pdf 355 KB
56 Oznámenie o zámere usporiadať VKP v interiéri pdf 355 KB
55 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Čadca docx 22 KB
54 Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Čadca docx 16 KB
53 Oznámenie o vzniku, zmenách a zániku poplatkovej povinnosti o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO pdf 88 KB
52 Oznámenie o vzniku, zmenách a zániku poplatkovej povinnosti o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO docx 16 KB
51 Oznámenie o vzniku, zmenách a zániku poplatkovej povinnosti o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO docx 16 KB
50 Oznámenie o vzniku, zmenách a zániku poplatkovej povinnosti o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO pdf 98 KB
49 Žiadosť o povolenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia pdf 307 KB
48 Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času pdf 70 KB
47 Žiadosť o schválenie nočného prevádzkového času pdf 67 KB
46 Žiadosť o pridelenie biokompostéra pdf 63 KB
45 Návrh na vydanie územného rozhodnutia pdf 95 KB
44 Žiadosť o povolenie výkopových prác (zásahu do verejného priestranstva) pdf 38 KB
43 Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu pdf 36 KB
42 Žiadosť o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie pdf 38 KB
41 Žiadosť o záber verejného priestranstva pdf 38 KB
40 Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pdf 102 KB
39 Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu OŤZP pdf 38 KB
38 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby pdf 28 KB
37 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf 24 KB
36 Ohlásenie drobnej stavby pdf 90 KB
35 Ohlásenie stavebných úprav pdf 27 KB
34 Prehlásenie stavebného dozoru pdf 13 KB
33 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby pdf 28 KB
32 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pdf 25 KB
31 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pdf 29 KB
30 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti v meste pdf 23 KB
29 Podmienky verejnej súťaže pre odpredaj majetku pdf 152 KB
28 Súhlas so spracovaním osobných údajov pdf 96 KB
27 Poplatky na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pdf 148 KB
26 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. pdf 103 KB
25 Žiadosť o záber verejného priestranstva pdf 38 KB
24 Žiadosť o povolenie výkopových prác (zásahu do verejného priestranstva) pdf 38 KB
23 Žiadosť o pridelenie bytu pdf 158 KB
22 Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby pdf 27 KB
21 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny pdf 14 KB
20 Oznámenie podkladov potrebných pre stanovenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia pdf 28 KB
19 Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia pdf 31 KB
18 Priznanie k dani za psa pdf 237 KB
17 Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely pdf 183 KB
16 Daň z bytov pdf 160 KB
15 Priznanie k dani z nehnuteľností - daň zo stavieb, stavba slúžiaca na jeden účel pdf 608 KB
14 Priznanie k dani z nehnuteľností - daň z pozemmkov pdf 465 KB
13 Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností pdf 67 KB
12 Prehlásenie k dani z nehnuteľnosti ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov pdf 25 KB
11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. pre FO a PO pdf 154 KB
10 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 244 KB
9 Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 23 KB
8 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 23 KB
7 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty pdf 23 KB
6 Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie pdf 23 KB
5 Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie pdf 23 KB
4 Žiadosť o zmenu súpisného čísla pdf 121 KB
3 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla pdf 123 KB
2 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla stavbe pdf 22 KB
1 Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu obyvateľa pdf 20 KB

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk