Presunúť na hlavný obsah

Karanténne opatrenia a cestovanie

Koronavírus

V prípade osôb vracajúcich sa zo zahraničia je potrebné riadiť sa aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Ide najmä o dodržanie domácej izolácie do momentu negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 po návrate z krajín, ktoré nie sú v zmysle opatrenia ÚVZ SR označené ako bezpečné z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie.

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko z iných ako zdravotne bezpečných krajín naďalej platí, že sa musia preukázať 96 hodín starým negatívnym testom na COVID-19:

  • Ak osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa prítomným policajtom preukázať negatívnym testom priamo na hranici.
  • Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený).

Kontakt:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca: http://www.ruvzca.sk/kontakt