Presunúť na hlavný obsah

Huráááá škola volá - rodičia nezabudnite na svoje povinnosti

Mesto

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia Slovenska alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí.

Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti.
Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.

Nosenie rúšok  v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Ing. Milan Gura: "Už o pár hodín sa začína nový školský rok, ktorý bude iný, ako tie minulé. Dôvodom je situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Chcem ubezpečiť rodičov, že všetko bude v škole pripravené a zabezpečené tak, ako to nariaďuje Ministerstvo školstva a hlavný hygienik SR, aby sme maximálne chránili zdravie a bezpečnosť žiakov."