Presunúť na hlavný obsah

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1. júla 2020 do 25. augusta 2020

Mesto

Mesto Čadca podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov obmedzuje prevádzku v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1. júla 2020 do 25. augusta 2020 nasledovne:

  • v mesiaci júl bude v prevádzke: MŠ, ul. Hurbanova 1155, MŠ, ul. Fraňa Kráľa 1707
  • mesiaci august bude v prevádzke: MŠ, ul. SNP 742, MŠ, ul. Janka Kráľa 2392

Zvyšné materské školy budú v tomto čase zatvorené.

Záväzný záujem o prihlásenie dieťaťa do materskej školy na konkrétny termín je potrebné nahlásiť v materskej škole. Bližšie informácie Vám poskytnú riaditeľky materských škôl.