Presunúť na hlavný obsah

Bartolomejský hodový jarmok sa tento rok neuskutoční

Kultúra

Mesto Čadca s ľútosťou oznamuje svojim občanom i návštevníkom, že tradičný a mimoriadne obľúbený Bartolomejský hodový jarmok, ktorý sa mal v Čadci pôvodne konať v termíne 23. – 24. augusta 2020, sa s definitívnou platnosťou neuskutoční. Do dnešných dní sme si želali a dúfali, že bude možné toto atraktívne a mimoriadne obľúbené a hojne navštevované podujatie zrealizovať. Vedenie mesta rozhodlo o zrušení jarmoku na základe rešpektovania najaktuálnejších informácií (týkajúcich sa obmedzeného počtu návštevnosti verejných podujatí), doposiaľ prijatých a platných celoštátnych opatrení a nariadení vydaných ústredným krízovým štábom, hlavným hygienikom, ako aj okresným hygienikom. 

Bartolomejský jarmok je najmasovejším podujatím v meste i regióne, koná sa vo viacerých lokalitách mesta, na jeho programe sa podieľa 300 – 400 účinkujúcich, svoju prácu tu prezentuje viac než 100 ľudových i umeleckých remeselníkov, k dispozícii sú desiatky technických atrakcií, bohatá gastrozóna a takmer 150 predajných stánkov s tým najrozličnejším tovarom. Každoročne ho navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, a to nielen domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov z celého Slovenska a prihraničných regiónov Česka a Poľska. Vzhľadom na tieto skutočnosti, ako aj na ďalšie prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré sú a zostávajú naďalej v platnosti v dôsledku neželanej pandémie koronavírusu, nie je možné toto podujatie uskutočniť. Bude to po prvýkrát v novodobej histórii mesta. Doposiaľ sme žiadnu závažnú prekážku nezaznamenali, jarmok sa konal každoročne a za každých okolností. Tento rok sa aj preto neobyčajným spôsobom zapíše do histórie nášho mesta. Je nám to veľmi ľúto, no veríme, že naši občania, ako aj  ďalší návštevníci nášho mesta prijmú toto rozhodnutie s porozumením. Z rovnakých dôvodov sa v predvečer jarmoku neuskutoční ani populárny festival Revival night. 

Ďalšie aktuálne informácie z kultúrneho života nášho mesta, ako aj o pripravovaných podujatiach vám budeme prinášať na našich stránkach priebežne. 

V prípade záujmu vám ďalšie informácie poskytne: Mesto Čadca, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, 041/430 22 44.