Presunúť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí na prenosnú volebnú schránku

Prezidentské voľby 2024

Požiadavku na prenosnú volebnú schránku môžu voliči, ktorí sa nemôžu zo závažných, najmä zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti nahlasovať pre prvé kolo do 22. marca 2024 a pre druhé kolo do 05. apríla 2024 do 14:00 hod.:

  • na tel. č.: +421 41 430 22 81
  • elektronicky na email: prezident2024@mestocadca.sk
  • osobne alebo prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby počas úradných hodín Mestský úrad v Čadci, pracovisko prvého kontaktu – trvalý pobyt, zamestnanec: Mgr. Mária Chylá, Viera Petráková

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovanie pomocou prenosnej volebnej schránky pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti alebo telefonicky uviesť.

  • Pondelok – streda od 8:00 hod. do 15:30 hod.
  • Štvrtok nestránkový deň
  • Piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Rozsah poskytnutých informácií: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, telefonický, prípadne aj emailový kontakt.

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nezdržiava v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu a požiadal o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky hlasuje na základe hlasovacieho preukazu.

Požiadať o prenosnú volebnú schránku je možné aj v deň volieb dňa 23.03.2024, v prípade druhého kola v deň volieb dňa 06.04.2024 priamo vo volebnej miestnosti volebného okrsku, kde je volič zapísaný.