Presunúť na hlavný obsah

Centrum právnej pomoci

Službu právnej pomoci zabezpečuje mesto Čadca svojim občanom v spolupráci s Centrom právnej pomoci Žilina.

Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina začne opätovne poskytovať svoje služby v konzultačnom pracovisku MsÚ Čadca v mesiacoch MÁJ a JÚN 2021 v týchto termínoch: 20.05.2021, 03.06.2021 a 17.06.2021 vždy v čase od 9,00 do 14,00 hod. Vybavení budú len vopred objednaní klienti. Kontakt pre objednanie 0650 105 100 alebo prostredníctvom online rezervačného systému https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Kontakt

Tel.: 041/242 00 31
Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Otváracie hodiny

Termín najbližšej konzultácie

  •  21. 4. 2022 (štvrtok) 9:00 - 14:00

Adresa

Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca

1. poschodie č. dverí 123