Presunúť na hlavný obsah

Uzemný plán mesta

Územný plán mesta je dokument, ktorý sa skladá z nasledovných častí

Územný plán

Textová časť

Grafická časť

Doplnok č. 1

Textová časť

Grafická časť

Doplnok č. 2

Grafická časť

Doplnok č. 3

Grafická časť

Textová časť

Doplnok č. 6

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci