Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
  • Úvod
  • Tlačivá a formuláre pre občana a podnikateľa

Tlačivá a formuláre pre občana a podnikateľa

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
65 Príloha Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pdf 168 KB
64 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny doc 30 KB
63 Žiadosť o súhlas na malý zdroj znečistenia doc 15 KB
62 Žiadosť o potvrdenie SHR doc 12 KB
61 Podnet na výrub, ošetrenie dreviny doc 18 KB
60 Oznámenie pre stanovenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia doc 19 KB
59 Žiadosť o súhlas na zriadenie vodnej stavby doc 17 KB
58 Žiadosť o pridelenie biokompostéra pdf 14 KB
57 Žiadosť o pridelenie ZN - FO doc 22 KB
56 Súhlas na využívanie spoločnej nádoby na KO - PO doc 21 KB
55 Odhlásenie zvozu komunálneho odpadu - PO doc 16 KB
54 Zmena na zvoz KO - PO doc 18 KB
53 Prihlásenie na zvoz KO - PO doc 17 KB
52 Prihlásenie psa - žiadosť doc 18 KB
51 Náhradná známka pre psa - žiadosť doc 18 KB
50 Odhlásenie psa - žiadosť doc 18 KB
49 Oznámenie o zámere usporiadať VKP v exteriéri pdf 355 KB
48 Oznámenie o zámere usporiadať VKP v interiéri pdf 355 KB
47 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Čadca docx 22 KB
46 Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Čadca docx 16 KB
45 Oznámenie o vzniku, zmenách a zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby pdf 88 KB
44 Oznámenie o vzniku, zmenách a zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby pdf 16 KB
43 Žiadosť o povolenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia pdf 307 KB
42 Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času pdf 70 KB
41 Žiadosť o schválenie nočného prevádzkového času pdf 67 KB
40 Návrh na vydanie územného rozhodnutia pdf 95 KB
39 Žiadosť o povolenie výkopových prác (zásahu do verejného priestranstva) pdf 38 KB
38 Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu pdf 36 KB
37 Žiadosť o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie pdf 38 KB
36 Žiadosť o záber verejného priestranstva pdf 38 KB
35 Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pdf 102 KB
34 Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu OŤZP pdf 38 KB
33 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby pdf 28 KB
32 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf 24 KB
31 Ohlásenie drobnej stavby pdf 90 KB
30 Ohlásenie stavebných úprav pdf 27 KB
29 Prehlásenie stavebného dozoru pdf 13 KB
28 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby pdf 28 KB
27 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pdf 25 KB
26 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pdf 29 KB
25 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti v meste pdf 23 KB
24 Podmienky verejnej súťaže pre odpredaj majetku pdf 152 KB
23 Súhlas so spracovaním osobných údajov pdf 96 KB
22 Poplatky na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pdf 148 KB
21 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. pdf 103 KB
20 Žiadosť o záber verejného priestranstva pdf 38 KB
19 Žiadosť o povolenie výkopových prác (zásahu do verejného priestranstva) pdf 38 KB
18 Žiadosť o pridelenie bytu pdf 158 KB
17 Priznanie k dani za psa pdf 237 KB
16 Priznanie k dani z nehnuteľností Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely pdf 183 KB
15 Priznanie k dani z nehnuteľností Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome pdf 160 KB
14 Priznanie k dani z nehnuteľností Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel pdf 608 KB
13 Priznanie k dani z nehnuteľností Daň z pozemkov pdf 465 KB
12 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 67 KB
11 Prehlásenie k dani z nehnuteľnosti ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov pdf 25 KB
10 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa pdf 154 KB
9 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 244 KB
8 Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 23 KB
7 Priznanie k dani za predajné automaty pdf 23 KB
6 Priznanie o výške dosiahnutej dane za ubytovanie pdf 48 KB
5 Oznámenie o vzniku, zániku, zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie pdf 23 KB
4 Žiadosť o zmenu súpisného čísla pdf 121 KB
3 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla pdf 123 KB
2 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla stavbe pdf 22 KB
1 Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu obyvateľa pdf 20 KB

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk