Presunúť na hlavný obsah

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 1. 1. 2011.

Zverejnené zmluvy od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 www.zof.mestocadca.sk

Zverejnené zmluvy od 1. 1. 2012 http://egov.mestocadca.sk