Presunúť na hlavný obsah

Doprava a parkovanie v meste

Parkovanie v meste a na sídliskách

Parkovanie v meste upravujú všeobecne záväzné nariadenia prijaté mestským zastupiteľstvom Čadca. Jedná sa o nasledovné VZN

Mestská hromadná doprava

Mesto Čadca v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, a.s. na základe Zmluvy o službách č.359/2017 vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Čadca poskytuje občanom dopravné služby pravidelnej mestskej autobusovej dopravy.

Cestovné poriadky MHD

Integrovaná doprava Žilinského samosprávneho kraja

IDS ŽSK je integrovaný dopravný systém, ktorý predstavuje spojenie viacerých druhov verejnej osobnej dopravy. V praxi to znamená, že cestujúci, ktorí využívajú verejnú osobnú dopravu, môžu s jedným cestovným lístkom cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami – vlakom, prímestským autobusom aj mestskými vozidlami v Žiline, Čadci alebo Kysuckom Novom Meste.

Ide o pilotný projekt (I. etapu) zavedenia integrovanej dopravy v Žilinskom kraji, do ktorého budú v prvej fáze zapojení dopravcovia Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. Pokrýva územie Rajeckej doliny, mesto Žilina a územie Kysúc po mesto Čadca. Organizátorom IDS ŽSK je spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorej zriaďovateľmi sú Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina.